Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

 

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 12-11-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στο γραφείο 426 του κτιρίου του Υ.Ν.Α.Ν.Π., (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς), θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση του Προέδρου και του αναπληρωματικού 2ου μέλους της Επιτροπής παρακολούθησης –παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και παραλαβής συμβάσεων παροχής Υπηρεσιών αξίας από 2.500 εώσ 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ έτους 2018-2019.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL