Ανακοίνωση Ενημερωτικών Συναντήσεων για την Προμήθεια Φορητών Θερμικών Καμερών.

 

Από την Διεύθυνση Επιχειρήσεων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται η διενέργεια ανοικτών και δημόσιων ενημερωτικών συναντήσεων, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό την ενημέρωση της Υπηρεσίας για νέες τεχνολογικές εξελίξεις στα πλαίσια κατάρτισης τεχνικών απαιτήσεων / προδιαγραφών για την "Προμήθεια Φορητών Θερμικών Καμερών" και τη συλλογή πληροφοριών που κρίνονται ουσιώδεις. Η γενική απαίτηση αφορά σε φορητές θερμικές κάμερες υψηλών δυνατοτήτων με σκοπό την επιτήρηση του θαλασσίου πεδίου, δυνατότητας αναγνώρισης (Identification) στόχου λέμβου μεσαίου μεγέθους (6-10μ.) σε αποστάσεις της τάξεως των 4-5 χλμ. Αιτούμενες πληροφορίες να συμπεριλαμβάνουν τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που κατά κρίση των οικονομικών φορέων σκόπιμο να γνωστοποιηθεί (πχ, εγγύηση, εγχώρια τεχνική υποστήριξη κλπ). Εκτιμώμενη απαίτηση αφορά σε περίπου σαράντα (40) συσκευές με τα παρελκόμενα τους. Οι ανωτέρω ενημερωτικές συναντήσεις θα πραγματοποιούνται στο κτήριο του ΥΝΑΝΠ / Αρχηγείου Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ έως και την 20η Νοεμβρίου 2019, κατόπιν αιτήσεων που θα αποστέλλουν οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς στο depix.3@hcg.gr (τηλ. Επικοινωνίας 213.137.1041 και 210-4519.222).

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL