Ενημερωτική συνάντηση στο πλαίσιο της διενέργειας ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο της ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την “Αναβάθμιση/ Αντικατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού εναέριας επιτήρησης των τριών (03) αεροπλάνων REIMS F-206 της Μ.Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ καθώς και των τριών (03) εκ των έξι (06) ελικοπτέρων τύπου AS365N3 της Μ.Ε.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.”, προϋπολογισμού 12.000.000,00€ ευρώ  (απαλλάσσεται ΦΠΑ), δυνάμει της με αρ. πρωτ. 2834.4/79702/2019/04-11-2019 Ανακοίνωσης Πρόσκλησης για διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών, που δημοσιεύθηκε στους διαδικτυακούς τόπους του φορέα και του ΕΣΗΔΗΣ, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 19-11-2019 ενημερωτική συνάντηση με τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα “ΑΦΟΙ Π. & Ι. ΠΑΡΙΣΣΙΝΟΥ Α.Ε.” με αρμόδιους επιτελείς του Υ.ΝΑ.Ν.Π., με σκοπό την ανταλλαγή οικονομικοτεχνικών πληροφοριών επί της επικείμενης προμήθειας.

ΣυνημμένοΜέγεθος
Ενημερωτική συνάντηση163.84 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL