Ανακοίνωση Ενημερωτικών Συναντήσεων για την Προμήθεια Θερμικών Καμερών Πλωτών Μέσων

Από την Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται η διενέργεια ανοικτών και δημόσιων ενημερωτικών συναντήσεων, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό την ενημέρωση της Υπηρεσίας για νέες τεχνολογικές εξελίξεις στα πλαίσια κατάρτισης τεχνικών απαιτήσεων / προδιαγραφών για την "ΠρομήθειαΘερμικών Καμερών Πλωτών Μέσων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ." και τη συλλογή πληροφοριών που κρίνονται ουσιώδεις.

Η γενική απαίτηση αφορά σε θερμικές κάμερες υψηλών δυνατοτήτων με σκοπό την επιτήρηση του θαλασσίου πεδίου. Αιτούμενες πληροφορίες να συμπεριλαμβάνουν τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που κατά κρίση των οικονομικών φορέων σκόπιμο να γνωστοποιηθεί (πχ, εγγύηση, εγχώρια τεχνική υποστήριξη κλπ).

Οι ανωτέρω ενημερωτικές συναντήσεις θα πραγματοποιούνται στο κτήριο του ΥΝΑΝΠ /Αρχηγείου Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ έως και την 10η Δεκεμβρίου 2019, κατόπιν αιτήσεων που θα αποστέλλουν οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς στο dem.a.ps@hcg.gr (τηλ. Επικοινωνίας 213.137.1096 και 213.137.1146).

 

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL