ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΛΠ/Β΄ΛΤ

Επωνυμία Παραβάτη: 
κ. ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ
Τόπος παράβασης: 
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Περιγραφή Παράβασης: 

Ως αλιέας και παραγωγός αλιευμάτων του είδους "Γύλος ή Ολοθούριο" είχε διακινήσει προς εμπορία- πώληση αλιεύματα του είδους "Γύλος ή Ολοθούριο" με ελλιπή αναγραφή των προβλεπόμενων ενδείξεων επί των παραστατικών διακίνησης αλιευτικών προϊόντων και συγκεκριμένα χωρίς να αναγράφεται στο αριθμ.: 73/04-02-2019 Δελτίο Αποστολής (μη τιμολογημένων αποθεμάτων), α)η περιοχή αλίευσης (FAO) των ελιευμάτων του είδους "Γύλο ή Ολοθούριο" σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, β) η εμπορική και επιστημονική ονομασία των αλιευμάτων του είδους "Γύλος ή Ολοθούριο" όπως ισχύει.

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
2 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL