Κατάταξη

Στελέχη Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Το στελεχιακό δυναμικό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής κατατάσσεται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό που αυτοί φέρουν ως εξής:

  • Αξιωματικοί
  • Υπαξιωματικοί
  • Λιμενοφύλακες

Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής αποφοιτούν από τις Παραγωγικές Σχολές του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής: Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και Σχολή Λιμενοφυλάκων αντίστοιχα.

Αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής είναι και οι Αξιωματικοί απευθείας κατάταξης, οι οποίοι δεν φοιτούν στις παραγωγικές σχολές του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και έχουν διάφορες ειδικότητες: Τεχνικοί, Οικονομικοί, Ιατροί και Ιερείς. Επίσης, στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή κατατάσσονται και Σημαιοφόροι Ειδικής Μονιμότητας, χειριστές ιπτάμενων μέσων.

Κατηγορία:


Wildcard SSL