Πράξη Επιβολής Προστίμου

Επωνυμία Παραβάτη: 
Συμπλοιοκτησία ΤΖΟΥΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΤΖΟΥΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Α/Κ ¨ΑΓΓΕΛΟΣ¨ΝΘ 556
Τόπος παράβασης: 
Ιχθυόσκαλα Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

Την 22-11-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:00 σε γενόμενο έλεγχο στην ιχθυόσκαλα Ν. Μηχανιώνας, διαπιστώθηκε ότι ως συμπλοιοκτησία ΤΖΟΥΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΤΖΟΥΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Α/Κ “ΑΓΓΕΛΟΣ” ΝΘ 556, διακίνησε με το αριθμ. 29/22-11-2019 συνοδευτικό διακίνησης αποθεμάτων (δελτίο αποστολής), αλιεύματα για εμπορία–πώληση προς την εταιρεία “ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.” χωρίς ν' αναγράφει σε αυτό την περιοχή αλίευσης ή εκτροφής του προϊόντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 όπως κάθε φορά ισχύει».

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL