Ανακοίνωση Ενημερωτικών Συναντήσεων για την Προμήθεια Θερμικών Καμερών

Από την Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων του Κλάδου Ασφάλειας και Αστυνόμευσης/Αρχηγείου
Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο ανοικτών και δημόσιων ενημερωτικών συναντήσεων με σκοπό την
ενημέρωση νέων τεχνολογικών εξελίξεων, στα πλαίσια κατάρτιση τεχνικών απαιτήσεων/προδιαγραφών για την ‘’Προμήθεια Θερμικών Καμερών Πλωτών Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.’’ , δυνάμει της αρ. Πρωτ.
2121.6/86508/2019/29-11-2019 Ανακοίνωσης πρόσκλησης για διενέργεια ενημερωτικών συναντήσεων,
πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 09-12-2019 ενημερωτική συνάντηση με εκπροσώπους ιδιωτικής εταιρείας
Miltech Hellas Α.Ε., με σκοπό την ανταλλαγή οικονομικοτεχνικών πληροφοριών επί της επικείμενης
προμήθειας.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL