Πράξη επιβολής προστίμου

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΠΑΣΤΡΟΥΜΑΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.
Τόπος παράβασης: 
Ιχθυόσκαλα Ν. Μηχανιώνας
Περιγραφή Παράβασης: 

Την 08-10-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 23:50 σε γενόμενο έλεγχο στην ιχθυόσκαλα Ν. Μηχανιώνας, διαπιστώθηκε ότι ως εταιρεία εμπορίας ψαριών - οστρακοειδών & μαλακίων, διακίνησε αλιεύματα για εμπορία – πώληση προς την εταιρεία “ΑΦΟΙ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Ο.Ε.” σύμφωνα με τo αριθ. 902/08-10-2019 τιμολόγιο (για πώληση αγαθών) χωρίς ν' αναγράφει σε αυτό: α) την περιοχή αλίευσης ή εκτροφής των προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου39 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 όπως κάθε φορά ισχύει και β) την επιστημονική ονομασία του είδους όπως ισχύει»

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
2 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL