ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΛΠ/ Β' ΛΤ

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΣΑΚ. ΜΙΧΑΗΛ
Τόπος παράβασης: 
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Περιγραφή Παράβασης: 

Ως αλιέας και παραγωγός αλιευμάτων του είδους "γύλος ή ολοθούριο" είχε διακινήσει προς εμπορία- πώληση αλιεύματα του είδους "Γύλος ή Ολοθούριο" με ελλιπή αναγραφή των προβλεπόμενων ενδείξεων επί των παραστατικών διακίνησης αλιευτικών προιόντων και συγκεκριμένα χωρίς να αναγράφεται στο αριθμ.: 112/04-02-2019 Δελτίο Αποστολής (μη τιμολογημένων αποθεμάτων) : i) η περιοχή αλίευσης (FAO) των αλιευμάτων του είδους "Γύλος ή Ολοθούριο" σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, , ii) η εμπορική και επιστημονική ονομασία των αλιευμάτων του είδους "γύλος ή ολοθούριο" , όπως ισχύει.

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
2 000.00

Κατηγορία:

Νομοθεσία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL