ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΚΙΟΥΡΤΖΗΣ Β.ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τόπος παράβασης: 
Ιχθυόσκαλα Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

Tην 09-10-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 00:06 σε γενόμενο έλεγχο στην ιχθυόσκαλα Ν. Μηχανιώνας, διαπιστώθηκε ότι διακίνησε αλιεύματα για εμπορία–πώληση προς την εταιρεία "Φ. ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε." σύμφωνα με το αριθμ. 0858/08-10-2019 δελτίο αποστολής, χωρίς ν' αναγράφει σε αυτό την περιοχή αλίευσης ή εκτροφής του προϊόντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 όπως κάθε φορά ισχύει

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL