Ανακοίνωση συμπληρωματικά καλούμενων Υποψηφίων Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών - γυναικών) έτους 2019 - Πρόγραμμα υψομέτρησης

1. Ανακοινώνεται ότι, σήμερα την 10-02-2020 ημέρα Δευτέρα, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr) Συμπληρωματικός Αλφαβητικός Πίνακας Καλουμένων υποψηφίων Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών – γυναικών) έτους 2019, που καταρτίσθηκε από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας Προκήρυξης και αποτελείται από τους μη εισέτι κληθέντες και κατά σειρά επιτυχίας ανά κατηγορία / υποκατηγορία υποψηφίους.
Οι υποψήφιοι/ες που περιλαμβάνονται στον ως άνω Συμπληρωματικό Πίνακα Καλουμένων, πρέπει να παρουσιασθούν για ΥΨΟΜΕΤΡΗΣΗ, στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, στον Πειραιά, στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρες:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

13-02-2020

ΠΕΜΠΤΗ

08:30

από ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Ευφροσύνη έως και ΚΑΡΑΚΑΛΟΥ Χριστίνα

(άνδρες και γυναίκες υποψήφιοι/ες)

 

09:30

από ΚΑΤΣΙΚΗΣ Ξενοφών έως και ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ Δημήτριος

(άνδρες και γυναίκες υποψήφιοι/ες)

 

10:30

από ΡΑΔΟΥ Μαρία Ελένη έως και ΧΟΪΚΑΣ Δημήτριος

(άνδρες και γυναίκες υποψήφιοι/ες)

 


2. Οι υποψήφιοι/ες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα πρέπει κατά την παρουσίασή τους για Υψομέτρηση να φέρουν το Δελτίο Ταυτότητάς τους.
3. Όσοι/ες παρουσιασθούν και υψομετρηθούν ενώπιον της  αρμόδιας Επιτροπής Υψομέτρησης και διαπιστωθεί ότι διαθέτουν το ελάχιστο απαιτούμενο ύψος σύμφωνα με την οικεία Προκήρυξη του διαγωνισμού, θα συνεχίσουν στην επόμενη διαδικασία των Υγειονομικών εξετάσεων και της παραπομπής στην Α.Ν.Υ.Ε., που θα διεξαχθούν στις 17-02-2020 και 18-02-2020, αντίστοιχα, και ως αναλυτικά θα καθορίζεται σε επόμενη ανακοίνωσή μας. 

Κατηγορία:


Wildcard SSL