Πράξη Επιβολής Προστίμου

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Τόπος παράβασης: 
Ιχθυόσκαλα Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

Την 31-01-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:00 σε γενόμενο έλεγχο στην ιχθυόσκαλα Ν. Μηχανιώνας, διαπιστώθηκε ότι ως εταιρεία εμπορίας αλιευμάτων, είχε στη κατοχή της εντός της αίθουσας δημοπράτησης(πόστο) με σκοπό την εμπορία–πώληση, πενήντα δύο (52) κιλά ιχθύες του είδους Mullus Barbatus(Κουτσομούρα)μικρού μεγέθους διαστάσεων από 07 έως 09 εκατοστά {κάτω του ελαχίστου επιτρεπομένου μεγέθους των 11εκατοστών, όπως ορίζεται από το παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1967/2006 του Συμβουλίου της 21ηςΔεκεμβρίου 2006}.

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
2 000.00

Κατηγορία:


Wildcard SSL