Αλιευτικοί έλεγχοι στη Σκάλα Καλλονής

 Αλιευτικοί έλεγχοι στη Σκάλα Καλλονής
 
 
     Στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργήθηκαν χθες από στελέχη του Α' Λιμενικού Τμήματος Σκάλας Καλλονής  του Κεντρικού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης, βεβαιώθηκαν οι κάτωθι παραβάσεις:
Α. Μία αλιευτική παράβαση σε επαγγελματικό Α/Κ σκάφος για διενέργεια υποβρύχιας αλιείας οστράκων του είδους Κυδώνια (Venus verrucosa) με καταδυτική μηχανή και με τη χρήση αναπνευστικού σωλήνα συνολικού μήκους 90 μέτρων, μεγαλύτερου του προβλεπόμενου των 70 μέτρων. Το επιπλέον τμήμα του αναπνευστικού σωλήνα, ήτοι 20 μέτρα, κατασχέθηκε, όπως επίσης και τα αλιεύματα, συνολικού βάρους 8 κιλών, τα οποία εκποιήθηκαν.
Β.  Μία αλιευτική παράβαση σε επαγγελματικό Α/Κ σκάφος για διενέργεια αλιείας με ιχθυοπαγίδες και συγκεκριμένα κιούπια (άκαμπτοι κυλινδροειδείς θάλαμοι) διαμέτρου στομίου, από 9,5 έως 10,5 εκ., μικρότερου του προβλεπόμενου των 12cm.
Κατασχέθηκαν δώδεκα κιούπια, ενώ κατασχέθηκε και εκποιήθηκε συνολική ποσότητα 22 κιλών αλιευμάτων (χταπόδια).
 Γ.  Μία αλιευτική παράβαση σε επαγγελματικό Α/Κ σκάφος για διενέργεια αλιείας με ιχθυοπαγίδες και συγκεκριμένα κιούπια (άκαμπτοι κυλινδροειδείς θάλαμοι) διαμέτρου στομίου  από 9,0 έως 10,5 εκ., μικρότερου του προβλεπόμενου των 12cm.
Κατασχέθηκαν δεκαεπτά κιούπια, ενώ κατασχέθηκε και εκποιήθηκε συνολική ποσότητα 20 κιλών αλιευμάτων (χταπόδια).
      Διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.hcg.gr
 
 
Σχετικά αρχεία: 

Wildcard SSL