Ανακοίνωση συμπληρωματικά καλούμενων υποψήφιων Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών - γυναικών) έτους 2019 που επέτυχαν στα αγωνίσματα των αθλητικών δοκιμασιών - Πρόγραμμα Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών

1.  Ανακοινώνεται ότι, σήμερα 26-02-2020, ημέρα Τετάρτη, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), Πίνακας Συμπληρωματικά Καλούμενων υποψηφίων Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών - γυναικών) έτους 2019, οι οποίοι συμμετείχαν στα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις αγωνίσματα των Αθλητικών Δοκιμασιών και επέτυχαν.

2.  Οι υποψήφιοι/ες, που δεν περιλαμβάνονται στον ανωτέρω Πίνακα, αποκλείονται του διαγωνισμού.

3.  Οι υποψήφιοι/ες που περιλαμβάνονται στον εν λόγω Πίνακα, συνεχίζουν στην επόμενη διαδικασία των Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών, που θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

 

Ημερομηνία

Ημέρα

Ώρα

Τόπος Εξέτασης

Επώνυμο υποψηφίων

27-02-2020

Πέμπτη

08:30

ΚΕΣΕΝ

από ΑΗΔΩΝΗΣ Παναγιώτης έως και ΧΟΪΚΑΣ Δημήτριος

(άνδρες & γυναίκες υποψήφιοι/ες)


*Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ): Λεωφ. Φλέμινγκ 43, Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ κατά την παρουσίασή τους για ψυχοτεχνικές δοκιμασίες πρέπει να έχουν μαζί τους:

α.Μπλε στυλό, μολύβι, γομολάστιχα και ξύστρα.

β.Το Δελτίο Ταυτότητάς τους.

Κατηγορία:


Wildcard SSL