Ακύρωση Πρόσκληση Συνεδρίασης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) 01/2020

1. Λόγω σοβαρού τεχνικού προβλήματος στον κεντρικό δικτυακό εξοπλισμό του Φορέα μας την 25-02-2020 με αποτέλεσμα την αδυναμία επαρκούς πρόσβασης της Υπηρεσίας μας στο διαδίκτυο και συνακόλουθης ορθής επεξεργασίας των προς συζήτηση θεμάτων, η προγραμματισμένη συνεδρίαση του Συμβουλίου την 27-02-2020 αναβάλλεται.

2. Με νεότερη επιστολή μας θα ενημερωθείτε για την επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου.

Κατηγορία:


Wildcard SSL