Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Ημ/νία : 26-05-2020, ημέρα Tρίτη και ώρα 12 : 00΄
Τόπος διενέργειας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά
3ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 318

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL