Πρόσληψη έκτακτου ναυτικού προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας

Ανακοίνωση πρόσληψης ενός (01) έκτακτου Πλοηγού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ),για χρονικό διάστημα έως οκτώ(08) μήνες, για την κάλυψη εκτάκτων υπηρεσιακώναναγκών στον Πλοηγικό Σταθμό Καβάλας.

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL