Μέτρα προστασίας στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Δημοσιεύεται ΚΥΑ με μέτρα προστασίας στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
 
Επισυνάπτονται οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής, σε επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια και ιδιωτικά πλοία αναψυχής

Κατηγορία:


Wildcard SSL