Απαγόρευση κυκλοφορίας ατομικών σκαφών - θαλάσσιων μοτοποδηλάτων

Απαγόρευση κυκλοφορίας ατομικών σκαφών - θαλάσσιων μοτοποδηλάτων 
 
Από το Γραφείο Γενικής Αστυνομίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, ανακοινώνεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης ή εκμισθούμενων ατομικών σκαφών - θαλάσσιων μοτοποδηλάτων καθώς και των προσομοιαζόντων προς αυτά ανεξαρτήτως τύπου ή και ονομασίας (SEA BEETLE, SEA BIKE, SURF JET, JET SKI κλπ.) λεμβολογημένων – εγγεγραμμένων στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών (ΒΕΜΣ), κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο,  Σεπτέμβριο 2020, μεταξύ των ωρών 14:00 έως 17:00, στις  θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Γ΄ Λιμενικού Τμήματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, τα όρια των οποίων συμπίπτουν με κατοικημένες περιοχές, όπως περιγράφονται παρακάτω:
α) Αιάντειο: από στίγμα φ=37°56΄59.71” Β λ=23° 29΄18.89”Α έως στίγμα φ=37° 55΄36.13”Β λ=23° 26΄27.94”Α.
β) Ψιλή Άμμος Φανερωμένης: Τμήμα παραλίας τριακοσίων (300) μέτρων από φ=37° 58΄39.56”Β λ=23° 27΄22.90”Α έως στίγμα φ=37°58΄39.68” Β λ=23° 27΄34.76”Α.
γ) Ηλιακτή: 1η και 2η παραλία περί τα τριακόσια (300) μέτρα. 
δ) Σπιθάρι: παραλία έμπροσθεν καταστήματος “Πυροφάνι” μήκους τριακοσίων (300) μέτρων.
ε) Πέρανι:Έμπροσθεν ΚΥΕ “Sin on the beach” απο στίγμα φ=37° 53΄44.64”Β λ=23° 28΄59.43”Α έως στίγμα φ=37° 53΄49.87”Β λ=23° 29΄4.77”Α περίπου 200μ.
στ) Σελήνια: από στίγμα φ=37° 55'48.10” Β λ=23° 32΄17.18” Α έως στίγμα φ=37°  55'44.92” Β λ=23° 32΄21.95” Α περίπου 200μ.
 
 
Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL