Πρόσκληση Συνεδρίασης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.)

1. Παρακαλείσθε όπως την 05  Ιουνίου  2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα  12:00  συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) το οποίο θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης. Για να συνδεθείτε, χρησιμοποιήστε το  link :         https://zoom.us/j/96236085733  
 
Aναλυτικές  πληροφορίες για την τηλεδιάσκεψη:

 Ημ/νία και ώρα έναρξης: 05 -06-2020,12:00

 Ημ/νια λήξης : 05 -06-2020, 15:00  
 
2. Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.

3. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών που θα συζητηθούν,   θα αποσταλούν με νεότερο έγγραφό μας.

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL