Πρόσκληση Συνεδρίασης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.)

1. Παρακαλείσθε όπως την 30 Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) το οποίο θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.
Για να συνδεθείτε, χρησιμοποιήστε το link: https://zoom.us/j/93929903088
 
Aναλυτικές πληροφορίες για την τηλεδιάσκεψη:
Ημ/νία και ώρα έναρξης: 30-06-2020, 10:00
Ημ/νια λήξης : 30-06-2020, 14:00
 
2. Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε τον αναπληρωτή σας.
 
3. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών που θα
συζητηθούν, θα αποσταλούν με νεότερο έγγραφό μας.
Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL