ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΛΠ/Β' Λ/Τ

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΜΑΤΣΚΑΣ ΣΤ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ατομική επιχείρηση)
Τόπος παράβασης: 
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Περιγραφή Παράβασης: 

Την 6-4-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 22:30, κατά τον έλεγχο από στελέχη του Β' Λ/Τ Κερατσινίου στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου, διαπιστώθηκε ότι ως αλιέας μέσω της ατομικής του επιχείρησης παραγωγής αλιευμάτων ΜΑΤΣΚΑΣ ΣΤ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - Α/Κ "ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ" Λ. Θεσσαλονίκης 9188 είχε διακινήσει προς εμπορία- πώληση αλιεύματα με ελλιπή αναγραφή των προβλεπόμενων ενδείξεων επί των παραστατικών διακίνησης αλιευτικών προιόντων και συγκεκριμένα χωρίς να αναγράφεται στο αριθμ.: 67/06-04-2020 Τιμολόγιο (για πώληση αγαθών):α) η σωστή περιοχή αλίευσης (FAO) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,β) η εμπορική ονομασία (FAO) του είδους των αλιευμάτων όπως ισχύει.

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:


Wildcard SSL