ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΛΠ/Β' Λ/Τ

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΛΙΟΛΙΟΣ ΚΩΝ. ΘΩΜΑΣ (ατομική επιχείρηση)
Τόπος παράβασης: 
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Περιγραφή Παράβασης: 

Την 6-4-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 22:38 , κατά τον έλεγχο από στελέχη του ΚΛΠ/ Β' Λ/Τ στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου, διαπιστώθηκε ότι: ως αλιέας μέσω της ατομικής του επιχείρησης παραγωγής αλιευμάτων ΛΙΟΛΙΟΣ ΚΩΝ. ΘΩΜΑΣ - Α/Κ "ΒΟΛΓΑΣ" Ν.Θ. 1126 είχε διακινήσει προς εμπορία- πώληση  αλιεύματα με ελλιπή αναγραφή των προβλεπόμενων ενδειξεων επί των παραστατικών διακίνησης αλιευτικών προιόντων και συγκεκριμένα χωρίς να αναγράφεται στο αριθμ. 103/06-04-2020 Τιμολόγιο για παροχή υπηρεσιών:α) η σωστή περιοχή αλίευσης (FAO) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,β) η εμπορική ονομασία του είδους των αλιευμάτων όπως ισχύει.

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL