Διενέργεια γραπτών και προφορικών εξετάσεων για τη διαπίστωση της πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας

Εξετάσεις για τη διαπίστωση της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας ως προσόντος διορισμού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2904.1/36924/2019/21-05-2019 Απόφασης - Προκήρυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΑΔΑ: Ψ4Ρ44653ΠΩ-0ΛΦ), για τις προκηρυσσόμενες θέσεις ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού, Χημικού Μηχανικού ή Χημικού, Μηχανολόγου, Μαθηματικού και Φυσικού.
Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL