Ορθή επανάληψη αποτελεσμάτων ΑΝΥΕ 21-07-2020

Οι από 21-7-2020 ανακοινωθέντες Πίνακες Αποτελεσμάτων ΑΝΥΕ διορθώνονται στο ορθό, λόγω τυπογραφικού σφάλματος, ως προς τα ακόλουθα σημεία:

1. Διορθώνεται η εγγραφή με Α/Α: 27  στον πίνακα «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΑΝΥΕ (ΟΜΑΔΕΣ 901-902) στο ορθό, ως ακολούθως:                       

Α/Α

Πρωτ.

Κωδικός υποψηφίου ΥΠ.Π.Θ

Ειδ. κατ.

Πορεία

27

251

16041675

 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ

 

2. Διορθώνεται η εγγραφή με Α/Α: 26  στον πίνακα «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΑΝΥΕ (ΟΜΑΔΕΣ 901-902) στο ορθό, ως ακολούθως:

Α/Α

Πρωτ.

Κωδικός υποψηφίου ΥΠ.Π.Θ

Ειδ. κατ.

26

251

16041675

 


 

Κατηγορία:


Wildcard SSL