πράξη επιβολής προστίμου Κ.Λ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Επωνυμία Παραβάτη: 
RAHIMI Abdul Khalq του Ishaq
Τόπος παράβασης: 
επιβατηγός λιμένας Μυτιλήνης
Περιγραφή Παράβασης: 

Την 14 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, στον επιβατηγό λιμένα Μυτιλήνης, ο RAHIMI Abdul Khalq του Ishaq, προσωρινά διαμένων στο Κ.Υ.Τ. Μόριας, διακινούσε με σκοπό την πώληση τριάντα δύο (32) συσκευασίες ρυζιού 5kg, έξι (06) παντελόνια παραλλαγής, δέκα (10) φορτιστές κινητού, εφτά (07) γυναικεία φορέματα, σαράντα πέντε (45) σεμέν, δέκα (10) συσκευές τσάι, δεκαπέντε (15) τζην παντελόνια, χωρίς να έχει εκδώσει τα νόμιμα παραστατικά.

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 500.00

Κατηγορία:


Wildcard SSL