Πράξη επιβολής προστίμου Κ.Λ. Μυτιλήνης

Επωνυμία Παραβάτη: 
SAKILA MBIYAVANGA Blandine του Charles
Τόπος παράβασης: 
επιβατηγός λιμένας Μυτιλήνης
Περιγραφή Παράβασης: 

Την 28 Μαΐου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στον επιβατηγό λιμένα Μυτιλήνης, η SAKILA MBIYAVANGA Blandine του Charles, προσωρινά διαμένουσα στο Κ.Υ.Τ. Μόριας, διακινούσε με σκοπό την εμπορία σαράντα τρεις (43) περούκες- extension, χωρίς να έχει εκδώσει τα νόμιμα παραστατικά.

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 500.00

Κατηγορία:


Wildcard SSL