πράξη επιβολής προστίμου Κ.Λ. Μυτιλήνης

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΑLAMI Qais του Mohammad
Τόπος παράβασης: 
είσοδο του Κ.Υ.Τ. Μόριας
Περιγραφή Παράβασης: 

Την 03 Ιουνίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ., έξω από το Κ.Υ.Τ. Μόριας, ο ΑLAMI Qais του Mohammad, προσωρινά διαμένων στο Κ.Υ.Τ. Μόριας, διακινούσε με σκοπό την εμπορία από κοινού με έτερο αλλοδαπό, εκατόν εξήντα (160) ζεύγη παντόφλες, εκατόν έντεκα (111) ηχοσυστήματα, σαράντα (40) φορτιστές, πενήντα (50) ανεμιστηράκια, είκοσι εφτά (27) ρολόγια χειρός, πενήντα ένα (51) hands free, δεκαέξι (16) λέιζερ και είκοσι (20) καπέλα, χωρίς να κατέχει τα νόμιμα παραστατικά.

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 500.00

Κατηγορία:


Wildcard SSL