ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΟΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΓΟΡΑΝΙΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΛΠ/Β΄Λ/Τ

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΑΡΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ)
Τόπος παράβασης: 
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Περιγραφή Παράβασης: 

Την Παρασκευή 05-06-2020 περί την 11:00 ώρα στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου, διαπιστώθηκε ότι ως έμπορος αλιευτικών προϊόντων είχε διακινήσει εντός της Ιχθυόσκαλος Κερατσινίου προς εμπορία - πώληση ένα (01) ιχθυοκυβώτιο που περιείχε αλιεύματα του είδους Φαγγρί - Pagrus pagrus (RPG), Λυθρίνι - Pagellus erythrinus (PAC), Συναγρίδα - Dentex - dentex (DEC), και Σκορπίνα -Scorpaena scrofa (RSE), χωρίς αυτό να φέρει τα νόμιμα συνοδευτικά παραστατικό/α εμπορίας και διακίνησης (Τιμολόγιο).

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1.50

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL