ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Α΄Λ/Τ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

Επωνυμία Παραβάτη: 
ΜΠΟΥΖΟΣ Κλεόβουλος του Γεωργίου.
Τόπος παράβασης: 
Ιχθυόσκαλα Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ.
Περιγραφή Παράβασης: 

Την 13-09-2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 22:56 στην ιχθυόσκαλα Ν. Μηχανιώνας, διαπιστώθηκε ότι με το αριθμ.23/13-09-2020 δελτίο αποστολής (μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων), διακίνησε αλιεύματα για εμπορία–πώληση προς την εταιρεία “ Α. ΛΙΟΛΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ” χωρίς ν' αναγράφει σε αυτό την περιοχή αλίευσης ή εκτροφής του προϊόντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 όπως κάθε φορά ισχύει.

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL