πράξη επιβολής προστίμου Κ.Λ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Επωνυμία Παραβάτη: 
ARKANI Alom του SAYED Mohammad
Τόπος παράβασης: 
επιβατηγός λιμένας Μυτιλήνης
Περιγραφή Παράβασης: 

Την 30-06-2020 και ώρα 11:30 π.μ., στη χερσαία ζώνη λιμένα Μυτιλήνης, ο ανωτέρω αλλοδαπός, προσωρινά διαμένων στο Κ.Υ.Τ. Μόριας, διακινούσε με σκοπό την εμπορία πενήντα οχτώ (58) καλώδια φόρτισης, οχτώ (08) φορτιστές, είκοσι οχτώ (28) ακουστικά, δεκαεφτά (17) ηχεία και σαράντα (40) κάρτες sim, χωρίς να κατέχει τα νόμιμα παραστατικά. Ανωτέρω προϊόντα παρελήφθησαν από Φ/Γ όχημα μεταφορικής εταιρίας που κατέφτασε στη Μυτιλήνη το πρωί της προηγούμενης ημέρας.

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 500.00

Κατηγορία:

Νομοθεσία:


Wildcard SSL