Ανάλυση περιστατικών ρύπανσης και προστίμων – καταλογισμών σε θέματα προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος για το έτος 2020

 
Ανάλυση περιστατικών ρύπανσης και προστίμων – καταλογισμών σε θέματα προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος για το έτος 2020
 
Ανακοινώνεται ότι, από τη Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, συντάχθηκε φυλλάδιο που περιέχει πίνακες και διαγράμματα με αναλύσεις των αποφάσεων επιβολής προστίμων – καταλογισμών που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 2020 και αφορούν διαπιστωθείσες παραβάσεις στον τομέα προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος. 
Το εν λόγω φυλλάδιο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει αναρτηθεί στον σύνδεσμο http://www.hcg.gr/node/24119 προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL