Απόφαση ματαίωσης διαγωνισμού

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών του Κλάδου Οικονομικών και Υλικοτεχνικών Υποδομών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνεται η ΜΑΤΑΙΩΣΗ του τακτικού διαγωνισμού, ανοικτής διαδικασίας, διεθνούς συμμετοχής που διενεργήθηκε με βάση την υπ’ αριθμ. 06/2012 διακήρυξη Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.ΠΡΟΜ. 2ο, για την προμήθεια «ενός (01) οχήματος τύπου VAN για κάλυψη επιχειρησιακών τηλεπικοινωνιακών αναγκών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.», προϋπολογισμού # 400.000,00 € # (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)», καθώς δεν προσήλθε καμία εταιρεία για να συμμετάσχει στον διαγωνισμό,σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.:352.3-15/13/66/15-01-2013 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου.

ΣυνημμένοΜέγεθος
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ (ΑΔΑ:ΒΕΙΩΟΠ-ΩΚΝ)724.42 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL