Χαιρετισμός Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστή Μουσουρούλη, στο Σεμινάριο του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης «Ενέργεια και Ναυτιλία»

«Κύριε Πρόεδρε του ΙΕΝΕ,

Αγαπητοί Ομιλητές,

Αξιότιμοι Εκπρόσωποι των φορέων ενέργειας και ναυτιλίας,

Κυρίες και Κύριοι

Δυστυχώς δεν ήταν δυνατόν να παρευρεθώ στο 2ο Διεθνές Σεμινάριο με θέμα «Ενέργεια και Ναυτιλία» που διοργανώνει το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης, στο Ίδρυμα Ευγενίδου, λόγω απρόβλεπτων κυβερνητικών υποχρεώσεων, παρότι θα ήταν μεγάλη χαρά για μένα να απευθύνω αυτόν χαιρετισμό.

Η ναυτιλία είναι τομέας υπεροχής για τη χώρα μας. Διακρίνεται από εξωστρέφεια και πλήρη διεθνοποίηση δραστηριοτήτων για τις οποίες ο επαγγελματισμός και το όραμα αποτελούν απαραίτητα εργαλεία επιτυχίας. Η ενέργεια επίσης είναι ένας πολλά υποσχόμενος τομέας ανάπτυξης στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή μας. Η ενέργεια διασυνδέεται σε πολλά επίπεδα με τη ναυτιλία, καθώς είναι συγχρόνως προμηθευτής και πελάτης της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Κυρίες και Κύριοι,

Είτε με τον παρόντα θεσμικό ρόλο μου ως Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, είτε ως πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης υπεύθυνος για θέματα ενέργειας, γνωρίζω πολύ καλά τη σημασία και της ενέργειας και της ναυτιλίας, και πιστεύω ακράδαντα ότι από τη μεταξύ τους συνέργεια μπορούν να υπάρξουν αμοιβαίως επωφελή αποτελέσματα. Γι’ αυτό τον λόγο και θα πρέπει να ενθαρρυνθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό μια τέτοιου είδους συνέργεια. Οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές, όπως και στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, προσφέρουν πληθώρα τέτοιων ευκαιριών.

Σε κυβερνητικό επίπεδο έχουν ήδη αναληφθεί πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της ενέργειας και της ναυτιλίας, σε επίπεδο είτε θεσμικού πλαισίου, είτε διοικητικής φύσεως. Αντιμετωπίζουμε προκλήσεις, όπως βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος, δημιουργία θέσεων εργασίας και εξορθολογισμό του δημόσιου τομέα ώστε να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τομείς υψηλής εξειδίκευσης.

Επιπροσθέτως, η ναυτιλία λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να ακολουθήσει τις εξελίξεις στην ενέργεια, τόσο για οικονομικούς όσο και για περιβαλλοντικούς λόγους. Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού όσο και του ICS, η ενεργειακή επάρκεια των πλοίων αυξήθηκε περίπου 25% τα τελευταία 30 χρόνια, ενώ τα ίχνη άνθρακα των εμπορικών πλοίων είναι λιγότερο από το ήμισυ των αντίστοιχων μεταφορών δια ξηράς, και σχεδόν 20 φορές λιγότερο από τις μεταφορές διά αέρος. Επίσης, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις των ενεργειών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου και των εκπομπών αερίων.

Οι μηχανικοί είναι ήδη γνώστες των νέων τεχνολογιών στα πλοία και των τεχνολογικών απαιτήσεων του ενεργειακού τομέα, πρωτοπόροι στην εφαρμογή Οδηγιών και για τους δύο τομείς, οι οποίοι επανασχεδιάζουν τον παγκόσμιο χάρτη των παραδοσιακών διαδρόμων και κάνουν πραγματικότητα τους νέους στόχους.

Η ναυτιλία είναι ο βασικός μεταφορέας των πηγών ενέργειας, όπως το κάρβουνο, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο ― με τη μεταφορά του φυσικού αερίου να αυξάνεται σημαντικά περισσότερο και να δημιουργεί την ανάγκη για νέες επενδύσεις στον ναυτιλιακό κλάδο. Σύμφωνα με προβλέψεις αναλυτών της ναυτιλιακής βιομηχανίας, διαβλέπεται αύξηση στον κλάδο μεταφοράς υγραερίου (LPG), όπως και αύξηση της συνολικής μεταφορικής ικανότητας των πλοίων LPG κατά 4,7% το 2013 και 4,9% το 2014. Ήδη έχει αυξηθεί η μεταφορική ικανότητα των LPG Carriers κατά 1,7%, τον περασμένο χρόνο. Ειδικότερα, για την ΕΕ και παρά την οικονομική κρίση, αυξάνεται η ζήτηση για φυσικό αέριο όπως και για εισαγωγές LNG κυρίως εξαιτίας των νέων υποδομών για φυσικό αέριο, τερματικούς σταθμούς και αγωγούς, νέες μονάδες λειτουργίας με φυσικό αέριο, όπως και λόγω της αυξημένης διείσδυσης του φυσικού αερίου στα νοικοκυριά και τις τοπικές αγορές.

Και οι δύο κλάδοι ―ναυτιλία και ενέργεια― αντιμετωπίζουν προκλήσεις όπως και ευκαιρίες. Η Ελλάδα, ως πύλη εισόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ισχυρή ναυτιλιακή βιομηχανία και δυνητικό κομβικό σημείο εφοδιαστικής αλυσίδας και ενέργειας, έχει την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει επωφελώς αυτά τα πλεονεκτήματα με στόχο να συμβάλουν στο νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας και στην καταπολέμηση της ανεργίας.

Η Ελληνική Πολιτεία γενικότερα, αλλά και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου ειδικότερα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προς αυτό τον στόχο: να οδηγήσουν τη χώρα γρήγορα και ασφαλώς έξω από την κρίση. Οι πολιτικές μας είναι προς την επίτευξη αυτού του στόχου. Πρέπει όλοι μαζί να ευθυγραμμίσουμε τη δέσμευσή μας και να ενδυναμώσουμε τη στήριξή μας στους τομείς της ναυτιλίας και της ενέργειας. Η ενέργεια και ναυτιλία είναι δύο τομείς που μπορούν συνεργαζόμενοι να μας δώσουν το κίνητρο και την υποστήριξη που χρειαζόμαστε για να ατενίσουμε με αισιοδοξία το μέλλον.

Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Σεμιναρίου.

Ευχαριστώ πολύ.»

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL