Απόφαση διενέργειας τακτικού διαγωνισμού - Διακήρυξη 05/2013

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών του Κλάδου Οικονομικών και Υλικοτεχνικών Υποδομών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσουμε δημόσιο, τακτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, διεθνούς συμμετοχής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια (αγορά) ενός (01) Περιπολικού Πλοίου Ανοικτής Θαλάσσης (O.P.V.), συνολικού προϋπολογισμού # 40.000.000,00 € # (απαλλάσσεται ΦΠΑ). Οι πιστώσεις θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ΣΑΕ-150/2 και εντάσσονται στο έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΟΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ», το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά ποσοστό 75% από το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων (ΤΕΣ) και 25% από Εθνικούς Πόρους.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 31η-05-2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στον 3ο όροφο, Γρ. 317 του ΥΝΑ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών του Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. στα τηλέφωνα 210–4064499 / 210-4191081, κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 12:00 έως 14:30.

Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν, δύνανται να παραλάβουν ηλεκτρονικά την εν λόγω διακήρυξη μέσω συνδέσμου που θα τους αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κατόπιν σχετικού αιτήματος που θα αποστέλλουν μέσω του ακόλουθου συνδέσμου Φόρμα αποστολής διακηρύξεων, επιλέγοντας τη σχετική διακήρυξη. Στο αίτημα θα πρέπει να αναφέρονται τα κύρια στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας καθώς και στοιχεία επικοινωνίας εκπροσώπου αυτής.

 

(*)Για να προβάλετε το ιστορικό της εν λόγω διακήρυξης, επιλέξετε την ετικέτα (Tags) Αρ.Διακ.05-2013

ΣυνημμένοΜέγεθος
Απόφαση διακήρυξης (ΑΔΑ: ΒΕΑΦΟΠ-744)642.02 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL