Διευκρινήσεις επί της αριθμ. 05/2013 Διακήρυξης Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.ΠΡΟΜ 2ο

Κατόπιν υποβολής ερωτήματος από ενδιαφερόμενη εταιρεία, διαπιστώθηκε ανακολουθία στην αρίθμηση του Κεφαλαίου 18 παρ.3 (όροι απόρριψης) του Παραρτήματος VΙ της ανωτέρω (α) σχετικής και  παραθέτουμε την ορθή ως κατωτέρω:

18.3 Όροι απόρριψης:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3, παράγραφοι:  3.1-3.4-3.16.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, παράγραφοι: 4.1 - 4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.6 - 4.7 - 4.11- 4.16

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5, παράγραφοι: 5.3- 5.11- 5.12–5.13-5.14 (5.14.1, 5.14.2, 5.14.3, 5.14.4)-5.16.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, παράγραφοι :  6.1-6.3-6.5–6.17.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7, παράγραφοι :  7.4-7.5.1–7.5.8.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10, παράγραφοι :  10.2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13, παράγραφοι : 13.1–13.2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16.

 

 

(*)Για να προβάλετε το ιστορικό της εν λόγω διακήρυξης, επιλέξετε την ετικέτα (Tags) Αρ.Διακ.05-2013

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL