Διευκρινήσεις επί όρων της αριθμ. 05/2013 Διακήρυξης Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙΠΡΟΜ 2ο

Κατόπιν υποβολής ερωτήματος από ενδιαφερόμενη εταιρεία,  διευκρινίζουμε ότι οι συμμετέχουσες αλλοδαπές εταιρίες μπορούν να καταθέσουν τις απαιτούμενες από τους Γενικούς Όρους της αριθμ. 05/2013 διακήρυξης ΥΝΑ, Υπεύθυνες Δηλώσεις, με τον τύπο του Ν. 1599/1986.

 

(*)Για να προβάλετε το ιστορικό της εν λόγω διακήρυξης, επιλέξετε την ετικέτα (Tags) Αρ.Διακ.05-2013

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL