Χαιρετισμός Υπουργού Ναυτιλίας & Αιγαίου, Κωστή Μουσουρούλη στην εκδήλωση του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για την ημέρα του Ελληνικού Εμπορικού Ναυτικού

«Αξιότιμε κ. Πρόεδρε της Κυβέρνησης,

 

Είναι τιμή και χαρά για τη ναυτιλιακή οικογένεια της χώρας, να σας έχουμε κοντά μας στην ημέρα του Ελληνικού Εμπορικού Ναυτικού. Όλοι όσοι βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα επικρότησαν θερμά την απόφασή σας να επανασυστήσετε το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, μια μοναδική, σε παγκόσμιο επίπεδο, κυβερνητική δομή υπέρ της ναυτιλίας.

 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε του Ναυτικού Επιμελητηρίου,

 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών,

 

Κύριοι εκπρόσωποι της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας,

 

Κυρίες και Κύριοι,

 

Πρώτα από όλα, συγχαίρω το Ναυτικό Επιμελητήριο και την ΕΕΕ για τη σημερινή εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται παράλληλα με την εβδομάδα εκδηλώσεων για την Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη Θάλασσα, που φέτος πραγματοποιείται στη Μάλτα. Να σας ενημερώσω πως έχουμε υποβάλει πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αισιοδοξούμε πως η Ελλάδα το 2015 ή το 2016 θα είναι η ανάδοχος χώρα της Ευρωπαϊκής Ημέρας για τη Θάλασσα.

 

Σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα μιας - επιτυχούς όπως είμαστε βέβαιοι - ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε., θα δημιουργήσουμε ένα δυναμικό ρεύμα συνεργασιών για την ανάδειξη και την πρόοδο της θαλάσσιας οικονομίας και των συναφών τομέων. Οι στόχοι είναι κοινοί, όπως και τα προβλήματα που πρέπει να λύσουμε. Και θα εξηγήσω τι εννοώ.

 

Όλοι συμφωνούμε ότι η ελληνική κυριαρχία στις θάλασσες είναι αποτέλεσμα κοινών προσπαθειών του εφοπλισμού, της ναυτικής εργασίας και της Πολιτείας. Επιχειρηματικότητα, Ναυτικοί και Διοίκηση είναι όλα συστατικά στοιχεία ενός συνόλου που μας δίνει το προβάδισμα ανά την υφήλιο. Όμως, το περιβάλλον είναι ανταγωνιστικό και οι προκλήσεις πολλές. Και θα πρέπει όλοι μαζί να συζητήσουμε σοβαρά για το μέλλον της ναυτιλίας μας. Χωρίς στερεότυπα ή λαϊκισμούς.

 

Πρόοδος δεν γίνεται χωρίς κατανόηση των περιορισμών. Οι πλοιοκτήτες αναγνωρίζουν το συγκριτικό πλεονέκτημα της ελληνικής ναυτοσύνης. Οι ναυτικοί κατανοούν το διεθνή ανταγωνισμό γιατί τον ζουν στα λιμάνια όλου του κόσμου. Η Πολιτεία, από την πλευρά της, στηρίζει τη συνεργασία της επιχειρηματικότητας και της ναυτοσύνης.

 

Έχοντας αυτά υπόψη, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου αναλαμβάνει πρωτοβουλία για τη χάραξη - σε συνεργασία με όλους τους θεσμικούς φορείς - μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την ενίσχυση και επέκταση του ναυτιλιακού πλέγματος της χώρας μας με χρονικό ορίζοντα το 2020. Η στρατηγική αυτή θα καθορίζει τους στόχους και τον τρόπο επίτευξής τους και θα επιδιώκει τον αποτελεσματικό συντονισμό όλων των δυνάμεων του κλάδου και τις προσπάθειες που πρέπει να καταβάλει κάθε πλευρά για να τους πετύχουμε.

 

Με λίγα λόγια θα αποσκοπεί:

 

·                    Στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Εθνικού Νηολογίου. Ήδη θυμίζω έχουμε κάνει σοβαρά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή. Ας μην ξεχνάμε ότι η Ελληνική σημαία προσδίδει κύρος στα πλοία που τη φέρουν. Και κάτι ακόμη: Ποιοτική σημαία σε μια διεθνή βιομηχανία όπως η ναυτιλία, σημαίνει καλύτερους και περισσότερους ναύλους.

 

·                    Στη διασφάλιση διαφανούς και σταθερού κανονιστικού πλαισίου για τη ναυτιλιακή επιχειρηματική δραστηριότητα,

 

·                    Στην αύξηση των θέσεων εργασίας,

 

·                    Στην προσέλκυση ναυτιλιακών επιχειρήσεων για εγκατάσταση και δραστηριοποίηση στην Ελλάδα,

 

·                    Επικουρικά με το προηγούμενο, στη διασφάλιση προϋποθέσεων δημιουργίας και λειτουργίας πραγματικού ναυτιλιακού clusterμε βάση τις διεθνείς υποδειγματικές πρακτικές,

 

·                    Στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας και ιδιωτικής ναυτικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα,

 

·                    Στην αναγέννηση της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας,

 

·                    Στη βελτίωση των ναυτιλιακών υπηρεσιών,

 

·                    Στην αναβάθμιση της ναυτιλιακής διοίκησης, με την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και τη μείωση του διοικητικού βάρους,

 

·                    Στην ισχυρή εκπροσώπηση της χώρας μας στους διεθνείς οργανισμούς.

 

Με βάση το στρατηγικό αυτό σχέδιο, το οποίο θα συμφωνηθεί με τους κύριους εμπλεκόμενους φορείς στο πλαίσιο εθνικού διαλόγου, θα αναληφθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την υλοποίησή του. Παράλληλα θα καθοριστεί και ο μηχανισμός παρακολούθησης της επίτευξης των στόχων αλλά και προσαρμογής με βάση τις εξελίξεις.

 

Κυρίες και Κύριοι,

 

Η ναυτιλία είναι πηγή υπερηφάνειας για όλους τουςΈλληνες. Η ναυτική μας ιστορία μας δεσμεύει όλους σε ένα νέο εθνικό πρόταγμα. Να γίνουμε ένα υποδειγματικό διεθνές ναυτιλιακό κέντρο. Έχουμε και τη γνώση και τις δυνατότητες για το πετύχουμε. Να ξεκινήσουμε τη νέα εποχή για την Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία και μαζί της, τη νέα εποχή για την ελληνική κοινωνία και οικονομία.

 

Σας ευχαριστώ.»

 

 

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL