Διευκρινήσεις επί της αριθμ. 05/2013 Διακήρυξης Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.ΠΡΟΜ 2ο

1. Αναφορικά με την παρ. 7.4.2 του Παραρτήματος VI της αριθμ. 05/2013 Διακήρυξης, διευκρινίζουμε ότι το ραντάρ solid state θα λειτουργεί σε band είτε X είτε S (είναι αποδεκτές και οι δύο περιπτώσεις).

2. Αναφορικά με την παρ. 7.4.3 του Παραρτήματος VI της αριθμ. 05/2013 Διακήρυξης, διευκρινίζουμε ότι η κάμερα θερμικής απεικόνισης θα είναι έγχρωμη. Περαιτέρω σας γνωρίζουμε ότι απαιτείται δυνατότητα λειτουργίας CCD και ICCD.

3. Σύμφωνα και με το Κεφάλαιο 13 του Παραρτήματος IV της αριθμ. 05/2013 Διακήρυξης, σας γνωρίζουμε ότι η λειτουργία των κύριων μηχανών ανά έτος ορίζεται έως οκτακόσιες (800) ώρες.  

4. Αναφορικά με το κεφάλαιο 13.9 και 13.10, ισχύουν τα αναφερόμενα στις προδιαγραφές.

 

(*)Για να προβάλετε το ιστορικό της εν λόγω διακήρυξης, επιλέξετε την ετικέτα (Tags) Αρ.Διακ.05-2013

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL