Απόφαση διενέργειας τακτικού Διαγωνισμού - Διακήρυξη 10/2013

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών του Κλάδου Οικονομικών και Υλικοτεχνικών Υποδομών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσουμε δημόσιο, τακτικό διαγωνισμό, ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια (αγορά) «α) απορροφητικά φράγματα για την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης προκειμένου διατεθούν σε αντιρρυπαντικά σκάφη και β)   πνευστό φράγμα ανοικτής θαλάσσης για την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης από αντιρρυπαντικά σκάφη», συνολικού προϋπολογισμού # 168.000,00 € # (απαλλάσσεται ΦΠΑ). Η προμήθεια χρηματοδοτείται 100% από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Εξόδων του Πράσινου Ταμείου.
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού την 24-07-2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στον 3ο όροφο, Γρ. 317 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στα τηλέφωνα 210–4064210/210-4191081, κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 12:00 έως 14:30.
Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν, δύνανται να παραλάβουν ηλεκτρονικά την εν λόγω διακήρυξη μέσω συνδέσμου που θα τους αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κατόπιν σχετικού αιτήματος που θα αποστέλλουν μέσω του ακόλουθου συνδέσμου www.hcg.gr/formadiak, επιλέγοντας ως κατηγορία «Θέματα Προμηθειών». Στο αίτημα θα πρέπει να αναφέρονται τα κύρια στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας καθώς και στοιχεία επικοινωνίας εκπροσώπου αυτής.

ΣυνημμένοΜέγεθος
Απόφαση Διακήρυξης (ΑΔΑ:ΒΕΖΡΟΠ-ΓΘ3)551.6 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL