Διευκρινήσεις επί όρων της αριθμ. 05/2013 Διακήρυξης Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙΠΡΟΜ 2ο

Σε απάντηση των ερωτημάτων που τέθηκαν από ενδιαφερόμενη εταιρεία, αναφορικά με το τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό του πλοίου (παρ. 7.4), διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

(α)  Είναι αποδεκτές προσφορές συσκευών VHF/DSCClassA για το κυρίως προσφερόμενο πλοίο και τα βοηθητικά επ΄αυτού σκάφη, με εύρος συχνοτήτων 156 έως 162,05 Mhz.

(β)Το Cryptoθα διατεθεί και θα τοποθετηθεί από την Υπηρεσία.

(*)Για να προβάλετε το ιστορικό της εν λόγω διακήρυξης, επιλέξετε την ετικέτα (Tags) Αρ.Διακ.05-2013

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL