Σύσκεψη υπό την προεδρεία του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Μανώλη Όθωνα για τα χερσαία και πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος

Στη σύσκεψη μετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας κ. Χριστόπουλος Αθανάσιος, ο Αρχηγός Λ.Σ – E.A  Αντιναύαρχος Λ.Σ  Σούλης Κωνσταντίνος, ο Υπαρχηγός Λ.Σ. Αντιναύαρχος Φουστάνος Θεόδωρος, ο Διευθυντής του Κλάδου Ε’, ο Επόπτης ΕΚΣΕΔ-ΚΕΠΙΧ, οι Διευθυντές Τεχνικής Υποστήριξης και Επιχειρησιακών Μέσων & Ειδικών Μονάδων, καθώς και στελέχη της Διεύθυνσης Προμηθειών.
Οι επιτελείς του Λιμενικού Σώματος ενημέρωσαν αναλυτικά τον κ. Υφυπουργό για την κατάσταση που βρίσκονται τα χερσαία και πλωτά μέσα του Σώματος και συζητήθηκαν διεξοδικά τρόποι επιτάχυνσης των σχετικών διαδικασιών.
Επίσης, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στους εν εξελίξει διαγωνισμούς προμηθειών του Λιμενικού, οι οποίοι διενεργούνται μέσω της Ενιαίας Αρχής Προμηθειών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας.
Με βάση την αξιολόγηση των αναγκών καταρτίστηκε σχετικός πίνακας με ιεραρχημένες προτεραιότητες αναφορικά με τους διαγωνισμούς προμηθειών, ούτως ώστε να αναζητηθούν, σε συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας, οι βέλτιστοι τρόποι για την επιτάχυνση των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών που αφορούν το Λιμενικό Σώμα.

Κατηγορία:


Wildcard SSL