Δημόσιος τακτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας, διεθνούς συμμετοχής - Διακήρυξη 13/2013

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών του Κλάδου Οικονομικών και Υλικοτεχνικών Υποδομών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσουμε δημόσιο, τακτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, διεθνούς συμμετοχής, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια (αγορά) «Δημιουργία Υποδομής AIS Βορείου Αιγαίου προϋπολογισμού # 300.000,00 € # (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η προμήθεια εντάσσεται στο «Ετήσιο Πρόγραμμα Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων 2012» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά ποσοστό 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%.
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού την 27-12-2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στον 3ο όροφο, Γρ. 317 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στα τηλέφωνα 210-4191081 / 210–4064499, κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 12:00 έως 14:30.
Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν, δύνανται να παραλάβουν ηλεκτρονικά την εν λόγω διακήρυξη μέσω συνδέσμου που θα τους αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κατόπιν σχετικού αιτήματος που θα αποστέλλουν μέσω του ακόλουθου συνδέσμου www.hcg.gr/formadiak, επιλέγοντας ως κατηγορία «Θέματα Προμηθειών». Στο αίτημα θα πρέπει να αναφέρονται τα κύρια στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας καθώς και στοιχεία επικοινωνίας εκπροσώπου αυτής. Επισημαίνεται ότι το κείμενο σε μορφή pdf υπερισχύει του κειμένου σε μορφή doc σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ τους.

(*)Για να προβάλετε το ιστορικό της εν λόγω διακήρυξης, επιλέξετε την ετικέτα (Tags) Αρ.Διακ.13-2013

ΣυνημμένοΜέγεθος
Απόφαση διακήρυξης (ΑΔΑ: ΒΛ14ΟΠ-1ΕΜ)109.98 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL