Διευκρινήσεις επί όρων της αριθμ. 13/2013 Διακήρυξης Υ.Ν.Α./Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙΠΡΟΜ 2ο

Α. Ως τελικό προϊόν δύναται να θεωρηθεί είτε το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού, ήτοι οι σταθεροί υπολογιστές Η/Υ (κεντρική μονάδα, οθόνη, λογισμικό), φορητοί Η/Υ (κεντρική μονάδα, λογισμικό), σαρωτές ( κεντρική μονάδα, λογισμικό) και κεντρικός εξοπλισμός (Blades, Servers, Rack S/W, Storage) είτε το καθένα από τα παραπάνω ξεχωριστά. Ως εκ τούτου τεχνικές προσφορές βασισμένες στη πρώτη ή τη δεύτερη ερμηνεία του όρου “τελικό προϊόν” θα πρέπει να γίνονται αμφότερες αποδεκτές.

Β. Το εύρος ζώνης του κτηρίου που θα εγκατασταθεί η Κεντρική Υποδομή είναι 34Mbps συμμετρικό. Στα σημεία που θα εγκατασταθούν οι σταθμοί AIS είναι εγκατεστημένες ADSL συνδέσεις είτε 24Mbps/1Mbps είτε 2048Kbps/512Kbps (download/upload) .

Γ. Οι Λιμενικές Αρχές του πίνακα 2 των Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελούν εναλλακτικά σημεία εγκατάστασης για τους τέσσερις (04) σταθμούς AIS. Επιβεβαιώνεται ότι δεν ισχύει ο όρος “επιπλέον“. Δεν θα εγκατασταθούν παραπάνω των τεσσάρων (04) σταθμών AIS.

Δ. Οι οκτώ (08) υφιστάμενοι σταθμοί AIS του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ είναι εγκατεστημένοι στις εγκαταστάσεις των Λιμενικών Αρχών Πειραιά, Λαυρίου, Πάτρας, Κέρκυρας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Ηγουμενίτσας και Βόλου.  Όλα τα δεδομένα AIS καταλήγουν στο κτίριο του ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Το μοντέλο των σταθμών AIS του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι το KONGSBERG AIS BS 410. Το πρωτόκολλο διασύνδεσης που χρησιμοποιείται με τους σταθμούς  AIS και την κεντρική υποδομή είναι UDP Μulticast και ο τύπος των δεδομένων είναι RAW NMEA.

 

(*)Για να προβάλετε το ιστορικό της εν λόγω διακήρυξης, επιλέξετε την ετικέτα (Tags) Αρ.Διακ.13-2013

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL