Διευκρινήσεις επί της 14/2013 Διακήρυξης ΥΝΑ/ ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΙΠΡΟΜ 2ο

Διευκρινήσεις επί της  Αριθ. 14/2013 Διακήρυξης ΥΝΑ/Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙΠΡΟΜ 2ο για την προμήθεια Ραδιοτηλεπικοινωνιακού και Ηλεκτροναυτιλιακού Εξοπλισμού Πλοίων ΛΣ και Λιμενικών Αρχών.

Α. Αναφορικά με τις παραγράφους 7.1 και 10.5 των τεχνικών προδιαγραφών για τα Παρελκόμενα - Ανταλλακτικά πανκατευθυντικών κεραιών και επαγωγικών κεραιών VHF αυτοκινήτου, επισημαίνεται ότι το κατάλληλο βύσμα σύνδεσης για τη σύνδεση στον Π/Δ VHF είναι το PL 259 αρσενικό.
Β.   Ως προς την παράγραφο 9.5.1 των τεχνικών προδιαγραφών για τα Παρελκόμενα - Ανταλλακτικά πομποδεκτών VHF αυτοκινητου, διευκρινίζεται ότι εφόσον η άδεια χρήσης του λογισμικού προγραμματισμού επιτρέπει τον προγραμματισμό του συνόλου των πομποδεκτών, δύναται να δοθούν τουλάχιστον δύο (02) λογισμικά προγραμματισμού και δύο (02) καλώδια προγραμματισμού για το σύνολο των υπό προμήθεια πομποδεκτών. Σε περίπτωση που για τον κάθε πομποδέκτη προσφέρεται ξεχωριστή άδεια χρήσης προγραμματισμού του, τότε απαιτείται τουλάχιστον ένα (01) λογισμικό προγραμματισμού και ένα (01) καλώδιο προγραμματισμού ανά πομποδέκτη.
 

(*)Για να προβάλετε το ιστορικό της εν λόγω διακήρυξης, επιλέξετε την ετικέτα (Tags) Αρ.Διακ.14-2013

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL