Νέες Διευκρινήσεις επί της 14/2013 Διακήρυξης ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙΠΡΟΜ 2ο

Νέες Διευκρινήσεις επί της  Αριθ. 14/2013 Διακήρυξης ΥΝΑ/Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙΠΡΟΜ 2ο για την προμήθεια Ραδιοτηλεπικοινωνιακού και Ηλεκτροναυτιλιακού Εξοπλισμού Πλοίων ΛΣ και Λιμενικών Αρχών.

Αναφορικά με τον βαθμό αδιαβροχοποίησης των συσκευών των ακόλουθων κεφαλαίων, επισημαίνεται ότι:
- Κεφ. 4.4.Β.6: Η συσκευή να έχει βαθμό αδιαβροχοποίησης τουλάχιστον IPX5.
- Κεφ. 4.4.Γ.6:  Η συσκευή να έχει βαθμό αδιαβροχοποίησης τουλάχιστον IPX5.
- Κεφ. 5.4.Β.6:  Η συσκευή να έχει βαθμό αδιαβροχοποίησης τουλάχιστον IPX5.
- Κεφ. 5.4.Γ.8:  Η συσκευή να έχει βαθμό αδιαβροχοποίησης τουλάχιστον IPX5.
-Κεφ.6.4.2: Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός να έχει βαθμό αδιαβροχοποίησης τουλάχιστον IPX5.

(*)Για να προβάλετε το ιστορικό της εν λόγω διακήρυξης, επιλέξετε την ετικέτα (Tags) Αρ.Διακ.14-2013

 

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL