Χρήση κολυμβητηρίου Κερατσινίου και κολυμβητηρίου Σχολής Ναυτικών Δοκίμων από προσωπικό Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.

Στο πλαίσιο της μέριμνας του Τμήματος Αθλητισμού της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για την οργάνωση και ανάπτυξη της καλής φυσικής αγωγής των στελεχών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., είναι διαθέσιμα:

  1. Το κολυμβητήριο του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, για τα στελέχη Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., τις παρακάτω ημέρες και ώρες (κοινού):

Δευτέρα έως Παρασκευή: 10:00-16:00 και 19:00-22:00

Σάββατο: 08:00-16:00

Προϋποθέσεις: Καλή γνώση κολύμβησης – Υποχρεωτική χρήση σκούφου κεφαλής. Η εγγραφή ανέρχεται στο ποσό των 15 ευρώ και η μηνιαία συνδρομή είναι 15 ευρώ (συμβολική τιμή). Απαιτούνται φωτοτυπία της Υπηρεσιακής Ταυτότητας, δύο (02) φωτογραφίες ταυτότητας και ιατρικές βεβαιώσεις από Καρδιολόγο και Παθολόγο.

  1. Το κολυμβητήριο της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, για τα στελέχη Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και μελών των οικογενειών τους, τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

Τρίτη: 17:45-18:45 Ανθ/στες – Υπαξ/κοι – Λ/Φ – Μέλη οικογενειών

Τετάρτη: 17:45-18:45 Αξ/κοι – Μέλη οικογενειών

Παρασκευή: 17:45-18:45 Αξ/κοι – Μέλη οικογενειών

Σάββατο: 16:00-18:00 Ανθ/στες – Υπαξ/κοι – Λ/Φ – Μέλη οικογενειών

                 18:00-20:00 Αξ/κοι – Μέλη οικογενειών

Κυριακή: 13:00-15:30 Αξ/κοι – Μέλη οικογενειών

                 15:30-18:00 Ανθ/στες – Υπαξ/κοι – Λ/Φ – Μέλη οικογενειών

Προϋποθέσεις: Καλή γνώση κολύμβησης – Υποχρεωτική χρήση σκούφου κεφαλής. Η είσοδος των ενστόλων θα γίνεται με επίδειξη Υπηρεσιακής Ταυτότητας. Η είσοδος των μελών των οικογενειών θα γίνεται με έκδοση άδειας εισόδου, κατόπιν συμπλήρωσης εντύπου του κολυμβητηρίου και προσκομίζοντας δύο (02) φωτογραφίες ταυτότητας και βεβαιώσεις από Παθολόγο και Δερματολόγο.

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL