Συνέχεια ενημέρωσης σχετικά με τον απόπλου του σκάφους «JULIANO» σημαίας Σιέρρα Λεόνε

Συνέχεια ενημέρωσης σχετικά με τον απόπλου του σκάφους «JULIANO» σημαίας Σιέρρα Λεόνε

Μετά την αποκατάσταση των εκκρεμοτήτων του σκάφους «JULIANO» σημαίας Σιέρρα Λεόνε, χορηγήθηκε σήμερα και περί ώρα 15.40, άδεια απόπλου από την οικεία Λιμενική Αρχή για το λιμάνι της Παλαιάς Φώκαιας με τήρηση των προϋποθέσεων που προβλέπονται στα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας του σκάφους εν ισχύ.

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL