Ημερίδα Γενικής Γραμματείας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων σε θέματα αρμοδιοτήτων της

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη ημέρα διεξαγωγής της Ημερίδας που διοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων και διεξήχθη στο Κεντρικό κτίριο του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου με θέμα την ενημέρωση εκπροσώπων των Λιμενικών Ταμείων & Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων στα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας.

            Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η συμβολή στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των Φορέων Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένων με την παροχή στους εκπροσώπους τους της απαιτούμενης τεχνικής βοήθειας, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία ανάπτυξης των μεταξύ τους διαπροσωπικών σχέσεων.

Την έναρξη των εργασιών της Ημερίδας κήρυξε ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων, κος Χριστόπουλος Αθανάσιος, δίνοντας το βήμα στα στελέχη των Υπηρεσιών της ΓΓΛΛΠ&ΝΕ, να παρουσιάσουν αναλυτικά τα θέματα αρμοδιότητάς τους, επί των οποίων ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

         Ειδικότερα, η Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών ανέπτυξε το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την αδειοδότηση λιμενικών έργων εντός χερσαίας ζώνης λιμένα, το σκοπό και τη λειτουργία της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) και των Γενικών Προγραμματικών Σχεδίων Λιμένων (Master Plans), υπενθυμίζοντας τις δυνατότητες εξασφάλισης χρηματοδότησης μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

         Πέραν αυτών αναφέρθηκαν θέματα σχετικά με την κατάρτιση και Εφαρμογή Σχεδίων Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων που παράγονται από τα πλοία, ενώ έγινε αναφορά και στο πλαίσιο λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου.

         Στη συνέχεια, η Διεύθυνση  Οργάνωσης, Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Λιμένων παρουσίασε το ιδιαίτερο καθεστώς χερσαίας ζώνης, την εποπτεία και λειτουργία της ζώνης λιμένα, αλλά και την εποπτεία λειτουργίας και οργάνωσης των φορέων διοίκησης λιμένων.

      Τέλος, η Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής τοποθετήθηκε, μεταξύ άλλων, και επί των εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική όσον αφορά στα έργα, σε χρηματοδοτήσεις, σε παραχωρήσεις υπηρεσιών και εκσυγχρονισμό των λιμένων, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε και η ανάπτυξη της Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής.

Οι εργασίες της Ημερίδας θα επαναληφθούν και αύριο με τη συμμετοχή εκπροσώπων των λοιπών Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων.

 

 

 

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL